Általános Szerződési Feltételek


Általános szerződési feltételek és regisztrációs szerződés

1. Bevezető:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában a Cg.01-09-977620 cégjegyzékszámú Lottómilliomos.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Csoportszervező) tevékenységi körében eljárva világháló-portálszolgáltatást nyújt, melynek elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson az internetes közösségi (csoportos) lottójátékokban részt venni kívánó személyek célirányos és hatékony csoportba szerveződéséhez, és az általuk megjátszott Lottókombinációknak a nyeremény elosztásáig, és kifizetéséig terjedő gyakorlati lebonyolításához. Tevékenységi körében eljárva a Csoportszervező nem nyújt és nem közvetít pénzügyi szolgáltatást, illetve nem végez semmiféle pénzügyi tevékenységet.

 

A Csoportszervező nem szervez szerencsejátékot, hanem kizárólag a Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.) által rendezett, Ötös-, Hatos- és Skandináv lottó játékokra készít variációkat, amelyekhez az azokat közösen megvásárló, és webhelyén (www.lottomilliomos.hu) keresztül ezekhez csatlakozó felhasználói csoportokat szervez. A csoportokban résztvevő személyek 1 (egy) és 100 (száz) % (százalék) közötti részesedést vásárolhatnak egy vagy több általuk kiválasztott Játékvariációban. (Az egyes játékokban a Csoportszervező előírhat minimális vásárolható mennyiséget, és vásárlási egységet.) Ha az adott Játékvariáción belül minden részesedés elkelt, vagy a kiírásnak megfelelően másképpen játékba kerülhet, a Csoportszervező a szelvényeket kitölti, és gondoskodik azok nevezéséről a legközelebbi sorsolásra. Ha egy adott Játékvariáció nyereményt hoz, abban az esetben a Csoportszervező az elért nyereményeket 100%-ban, maradéktalanul kiosztja a Felhasználók között, az általuk az adott Játékvariáción belül vásárolt részesedésük arányában.

 

A Csoportszervező által megbízott természetes személy, mint Megbízott gondoskodik a feladásra kerülő Játékvariáció alapján kitöltött szelvények nevezéséről a legközelebbi sorsolásra.

 

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, ezen ráutaló magatartásával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a jelen ÁSZF részét képezi, és minden Felhasználóra kötelező érvényű.

 

A Csoportszervező kötelezi magát arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatást előzetes figyelmeztetés nélkül nem módosítja vagy szünetelteti. A szolgáltatás módosítására vagy szüneteltetésére kizárólag lezárt, kifizetett és elszámolt játékok esetén jogosult a Csoportszervező.

2. A Csoportszervező neve, képviselője

Lottómilliomos.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Csoportszervező)

 

Képviseli: Szarvas Viktor Imre

3. A Csoportszervező elérhetősége:

Honlap: www.lottomilliomos.hu

 

E-mail: info@lottomilliomos.hu

 

Cím: 1158 Budapest Adria u. 42.

4. A Csoportszervező által nyújtott Szolgáltatások:

A Csoportszervező a Felhasználó részére világháló-portálszolgáltatást nyújt. Ennek keretében biztosítja a Felhasználó részére, hogy a Portálfelületet rendeltetés szerint használja, Játékcsoportokban vegyen részt, nyereményre tegyen szert, nyereményéhez hozzájusson, illetve Tesztjátékot játsszon. A szolgáltatásnyújtás kapcsán kizárólagosan a magyar nyelvet használja.

5. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, tárgyi és személyi hatálya

Az ÁSZF a Csoportszervező által nyújtott csoportos Lottófogadás teljes körű lebonyolítására kínált ajánlat elfogadásának, és teljesítésének feltételeit, és ennek megvalósításához nyújtott világháló-portál szolgáltatás igénybevételére vonatkozó hozzáférési lehetőség feltételeit, a Csoportszervező és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 

Jelen ÁSZF hatálya a Csoportszervező és a Felhasználó szerződéses kapcsolatához kötődik. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Csoportszervező minden Felhasználójára, valamint a Csoportszervezővel a Csoportszervező által nyújtott világháló-portál szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre és a szerződéssel érintett harmadik személyre.

 

A Csoportszervező a jelen ÁSZF-et oly módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az igénybevevő Felhasználó számára, hogy tárolja és előhívja azt.

6. Értelmező rendelkezések:

A Felhasználó


Felhasználó az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki igénybe veszi a Csoportszervező által nyújtott, a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást.

 

Regisztráció hiányában is Felhasználónak minősül a honlapot csak megtekintő jogi személy, illetve jogi, személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, az egyesület, a köztestület, illetőleg az alapítvány stb., vagy egyéni vállalkozó magánszemély, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe a világháló-portálszolgáltatást.

 

Amennyiben a Felhasználó még nem múlt el 18 éves, úgy csak a tesztjátékon játszhat, a valódi lottócsoportok tagja nem lehet. A 18. életévének betöltése után korlátozás nélkül használhatja a Lottomilliomos.hu minden szolgáltatását.

 

Portálfelület:

 

A www.lottomilliomos.hu weboldalon, illetve a wap.lottomilliomos.hu WAP oldalon megjelenő információk, illetve azon lehetőségek összefoglaló fogalmi megjelölése, amely lehetőségek képi megjelenítés útján lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy a Csoportszervező által nyújtott szolgáltatást igénybe vegyék, ide értve azt is, hogy a weboldal használata során személyes döntéseket hozzanak.

 

Ajánló:

 

Az a Felhasználó, aki más felhasználókat hív meg abból a célból, hogy újabb Felhasználóként a Portálfelületet használja.

 

Regisztráció, Regisztrálás, Regisztrálni:

 

Az a művelet, amelynek során a személyes azonosító adatok megadásával a Portálfelületen új Felhasználó szerez teljes körű jogosultságot a Portálfelület használatához.

 

Fórum:

 

A Portálfelületen létrehozott virtuális hely, amely képi megjelenítés útján alkalmas arra, hogy a Felhasználók – bármilyen célból és eredménnyel – kommunikációba lépjenek egymással.

 

Egyenlegszámla:

 

Az a Magyar Forintban kifejezett pénzösszeg, amelyet a Csoportszervező a Felhasználó által a Csoportszervező elkülönített bankszámláján – bevételekkel és kiadásokkal korrigált egyenlegeként – nyilván tart. Ezen összeg erejéig a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Közösségi Csoportjátéktéren rendelkezésre álló Játékvariációból, részesedés vásárlása céljából felhasználja, vagy annak kifizetését kérje.

 

Elkülönített bankszámla:


Az a Csoportszervező által fenntartott bankszámla, amelyen a Felhasználók Egyenlegszámláján szereplő pénzösszeg ténylegesen elhelyezésre kerül.

 

Barion számla:

 

A felhasználók által a Barion rendszerén keresztül befizetett összeg tárolási helye, amíg onnan az elkülönített számlára át nem vezetjük, ami havonta legalább egyszer megtörténik.

 

 

 

MIT JELENT A BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni az oldalunkon.

 

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

 

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

 

Fizetéshez használhatod

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

INGYENES

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

BARION ALKALMAZÁS

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

 

 

 

 

Bónuszkupon:

 

Csoportszervező alkalmi jelleggel, promóciós kedvezményekkel, illetve juttatásokkal járó jóváírást adhat azon Felhasználóknak, akik megfelelnek az alkalmi jellegű promóciós feltételeknek. A promóciós kedvezményként nyújtott Bónuszkupon megjelölésű jóváírások, a kedvezmény nyújtásától számított 90 (kilencven) napon belül használhatók fel. A kilencvenedik nap elteltével a fel nem használt Bónuszkupon teljes mennyisége törlésre kerül.

 

A több időpontban történt jóváírások eredményeként összegyűlt Bónuszkupon mennyiség felhasználására úgy kerül sor, hogy a Felhasználó minden vásárláskor, először sorrendben az időrendileg régebben jóváírt, majd a korábbi felé haladva a korábban jóváírt Bónuszkupont használja fel.

 

Közösségi Csoportjátéktér:

 

A Portálfelület azon része, amelynek használatával a Felhasználó Játékvariáción belül részesedést vásárolhat.

 

Kiadás:

 

Az a Tranzakció, amelynek eredményeként a Felhasználó a Közösségi Csoportjátéktéren, illetve a Portálfelület működésével kapcsolatos egyéb okból vagy célból Egyenlegszámláját csökkenti.

 

Jóváírás:

 

Az a Tranzakció, amelynek eredményeként a Felhasználó a Közösségi Csoportjátéktéren, illetve a Portálfelület működésével kapcsolatos egyéb okból vagy célból Egyenlegszámláját növeli.

 

Nagynyeremény:

 

Minden olyan nyeremény, amely a Szerencsejáték Zrt. Részvételi szabályzata értelmében nagynyereménynek minősül.

7. A regisztráció:

A regisztráció alkalmával a Felhasználó által megadott adatok alapján a Csoportszervező jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó betöltötte-e a 18. életévét. Egy Felhasználó csak egy regisztrációval rendelkezhet.

 

A Csoportszervező azt megelőzően, hogy a Felhasználó regisztrációjára sor kerülne, egyértelműen tájékoztatja a Felhasználót azokról a technikai lépésekről, amelyeket a jelen ÁSZF elektronikus úton való elfogadásához meg kell tenni. A kitöltendő adatok mellett, belekattintáskor ablakok jelennek meg, ahol a rendszer fontos információkat közöl az éppen kitöltendő mezővel kapcsolatban.

 

A regisztráció során a Felhasználó a következő adatokat köteles megadni: Felhasználói név, Jelszó, Jelszó újra, Teljes Név, E-mail cím, Ajánló kódja (opcionális), Születési dátum, Titkos válasz.

 

Felhasználói név sikeres regisztrációt követően már nem változtatható. A Felhasználói név a többi felhasználó számára is látható. A Felhasználói név kiválasztásakor a Csoportszervező vizsgálja, hogy ugyanazon névvel már regisztrált-e másik felhasználó.

 

Jelszó választásakor javasolt, hogy a Felhasználó számokat, kis- és nagybetűket vegyesen használjon, és legalább 8 karakteres jelszót válasszon. Ezeket a Csoportszervező nem vizsgálja, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármilyen jelszót elfogad a rendszer. A Felhasználónak van lehetősége Jelszóváltoztatásra. A régi jelszót, majd az új jelszót beírva, ez utóbbit ismételt begépeléssel megerősítve a folyamat lezárul.

 

Teljes név kitöltésekor a Felhasználó köteles a hatósági arcképes személyazonosító okmányában szereplő, valós, teljes nevét megadni. A Teljes név az adatmódosítás menüpontban változtatható.

A Felhasználó által megadott e-mail címre a regisztráció után aktiváló levelet küld a rendszer. A Felhasználó csak a regisztrációs visszaigazolást követően válik aktív Felhasználóvá. Az e-mail cím az adatmódosítás menüpontban változtatható. A teljes név és az e-mail cím változtatható. Ez utóbbi az új e-mail címre automatikusan küldött aktiváló linkre kattintással érvényesíthető. Amíg ez nem történik meg, a Felhasználó inaktív státuszban nem tud játékra jelentkezni.

 

születési dátum a felhasználó azonosítását segíti. Automatikusan vizsgálja a rendszer, hogy a Felhasználó betöltötte-e a 18. életévét. A születési dátum a beazonosítás alapjául szolgáló információ. Ez az adat nem módosítható.

 

A regisztrációs adatok minden mezőjének kitöltése kötelező. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelően adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs adatrögzítő oldal kitöltése nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A hiba okáról figyelmeztető szöveg tájékoztatja az űrlap kitöltőjét.

 

A regisztráció befejezéséhez a Felhasználó köteles az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasni, és tudomásul venni. A Felhasználó a tudomásul vételt azzal fejezi ki, hogy a jelölőnégyzet bepipálásával elismeri azok elolvasását és megértését. A jelölőnégyzet bepipálásával a Felhasználó regisztrációja befejezhető, míg annak hiányában a Felhasználó regisztrációjára nem kerülhet sor.

A regisztráció befejezésekor a megadott e-mail címre a rendszer automatikus aktiváló levelet küld. Az ott közölt linkre kattintva a regisztrációs folyamat lezárult, és a Felhasználó a választott felhasználói nevével és jelszavával bejelentkezhet. A regisztrációval a Felhasználó beleegyezik, hogy az általa megadott e-mail címére a Csoportszervező az általa vásárolt Játékvariáció aktuális állásával kapcsolatos elektronikus leveleket küldjön.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Csoportszervező kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, illetve elmaradt nyereményért, hogy a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói regisztrációját.

8. A portálfelület használatával kapcsolatos regisztrációs szerződési feltételek:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy közötte és a Csoportszervező között szerződés jön létre azáltal, hogy a Felhasználó személyazonosítására alkalmas adatait megadja a Regisztráció során.

 

Minden Felhasználó ingyenesen regisztrálhat a Portálfelületen. Az a Felhasználó, aki meghívó alapján regisztrál, és az őt meghívó Felhasználót a meghívásból származó Bónuszkupon szerzési lehetőséghez  kívánja juttatni, a rendelkezésére álló Ajánlói Kód felhasználásával regisztrálhat.

 

A Felhasználó által készpénzbefizetéssel vagy átutalással teljesített befizetést a Csoportszervező a Felhasználónak a Portálfelületen kezelt Egyenlegszámláján legkésőbb a Csoportszervező bankszámlájára történő beérkezést követő egy munkanapon belül jóváírja.

 

A felhasználó által a Csoportszervező bankszámláján elhelyezett pénzösszeg a Felhasználó tulajdonát képezi, annak mindenkori egyenlegét a Csoportszervező csupán nyilván tartja – kamatot nem fizet rá –, és a bankszámlán elhelyezett pénzösszeget a felelős őrzés szabályai szerint őrzi. Aki a dolgot más érdekében anélkül tartja magánál, hogy arra külön jogviszonynál fogva jogosult vagy köteles volna, a dolog őrizetéről a jogosult költségére és veszélyére mindaddig köteles gondoskodni, amíg az a dolgot át nem veszi (felelős őrzés). A felelős őrző a dolgot költségei megtérítéséig visszatarthatja.)

A Felhasználó bármikor jogosult a Regisztrációját törölni. A törlés iránti kérelem beadására a regisztrációnál is használt e-mail címről megküldött e-mail üzenetben kerülhet sor. Amennyiben a Felhasználónak folyamatban lévő játéka van, a Regisztráció törlésére azt követően kerül sor, hogy a játék lezárásra, és az esetleges nyeremény kifizetésre került.

 

Bármely nyeremény kifizetésekor Csoportszervező a regisztrációs adatokat jogosult egyeztetni. A Felhasználó a nyereményre csak akkor szerez jogosultságot, ha az általa megadott, és a rendszerben tárolt adatok megegyeznek a hatósági arcképes személyazonosító okmányában szereplő adataival.

A Csoportszervező jogosult elektronikus úton rögzíteni a Felhasználónak a Portálfelületen folyatott minden tevékenységét (erről ún. logfájl készülhet).

9. A Felhasználó jogai:

A Felhasználó jogosult a Csoportszervező szolgáltatását igénybe venni, és jogosult a Portálfelületet használni, amelynek során a Közösségi Csoportjátéktéren szabadon jelentkezhet csoportos játék(ok)ra, az ezekre vonatkozó szerződési feltételek betartásával.

 

A Felhasználó jogosult a Csoportszervező szolgáltatását harmadik személy(ek) részére ajánlani, és az ajánlás eredményeként Bónuszkupont kaphat.

 

A Felhasználó bármikor jogosult az Egyenlegszámláján nyilvántartott pénzösszegből, annak erejéig a Csoportszervezőtől kifizetést kérni.

 

Meghívó küldése

 

Bármely regisztrált Felhasználónak lehetősége van ajánlani a Csoportszervező által nyújtott szolgáltatást olyan (ismerős) természetes személyek számára, akik nem regisztráltak a Lottomilliomos.hu szolgáltatására. Az ismerős e-mail címének megadása után a rendszer automatikus üzenetet küld számára, amelyben értesíti a Csoportszervező által nyújtott szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. Ugyanazt a személyt csak egy alkalommal tudja egy Felhasználó ugyanazon az e-mail címen keresztül meghívni.

 

A meghívást követően a meghívót küldő Felhasználó ebben a menüpontban információt kap a meghívott Felhasználó státuszáról. Amint a meghívott Felhasználó beregisztrált, és összesen legalább 10.000.- Ft (tízezer forint) összegű részesedést vásárolt bármely Játékvariációra, úgy 500.- Ft (ötszáz forint) összegű Bónuszkupon-jóváírás illeti meg abban az esetben, ha a regisztráció időpontjában promóciós akció volt érvényben.

 

10. Felhasználó kötelezettségei:


A Felhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott Portálfelületet rendeltetésszerűen használni.

 

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a Csoportszervezőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okozzon. Amennyiben a Felhasználó nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, vagy bármilyen más – a hatályos jogszabályokba ütköző – jogsértést követ el, a Csoportszervező jogosult saját rendszerén belül szankciókkal élni, vagy a jogsértés jellegéhez kapcsolódóan érintett hatóság intézkedését kérni.

 

Amennyiben a Felhasználó a Portálfelület működésével kapcsolatba hozható bármilyen jogsértést követ el, illetve nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, a Csoportszervező jogosult befagyasztani a Felhasználó Egyenlegszámláját a jogsértés tényének jogerős bírósági megállapításáig, illetve a károkozó és károsult fél vagy felek peren kívüli megegyezéséig. Azon időszak alatt, amíg a Csoportszervező a Felhasználó Egyenlegszámláját befagyasztja, az annyit jelent, hogy a Felhasználó a számlája feletti rendelkezési jogát elveszíti.

 

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a Portálfelületet a hatályos jogszabályokba ütközően használja, és azzal a bármelyik másik Felhasználó jogát, vagy jogos érdekét sértse, illetve veszélyeztesse.

 

A Felhasználó által a Portálfelület működésével összefüggésben történő bármilyen reklámozó tevékenység, kéretlen üzenet (spam), kéretlen falfirka (graffiti), “Lottómilliomos” logó közterületen való jogosulatlan elhelyezése formájában is szigorúan tilos. Az ilyen és ehhez hasonló esetekben a Csoportszervezővel szemben támasztott kárigényt a Csoportszervező minden esetben a Felhasználóra hárítja át.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portálfelületet az általa kifejtett tevékenységhez szükséges mértékben, de legalább 7 naponta szükséges meglátogatni ahhoz, hogy használatával kapcsolatban minden lényeges kérdésben folyamatosan tájékozott legyen. Ennek elmulasztásáért felelős, így a Csoportszervezővel szemben semmiféle igényt nem támaszthat abból adódóan, hogy a szükséges, vagy az általa szükségesnek vélt információkat nem, vagy nem a kellő időben szerezte meg. Ugyanez vonatkozik a jelen ÁSZF esetleges megváltozásának esetére is.

 

Amennyiben a Felhasználó a Portálfelületen nyilvántartott egyenlegszámlájáról kifizetést kér a Csoportszervezőtől, úgy a Felhasználó az általa szerzett esetleges jövedelmével vagy más jogcímen keletkezett bevételével saját maga köteles elszámolni (adóbevallás teljesítése) a hatályos adójogi szabályok betartásával.

 

A Felhasználó köteles tűrni azt, hogy a Portálfelület használata során az általa vásárolt Játékvariációk bruttó összegű ellenértékhez mérten annak 23,78% (szelvényenként 78 Ft) megfelelő mértékű bruttó szervezési és adminisztrációs díjat vonjon le a Csoportszervező.

 

11. A kötelezettségeit megsértő Felhasználóval szemben alkalmazható szankciók:


A Csoportszervező döntése alapján alkalmazható szankciók a következők lehetnek:

 • Bónuszkupon nullázása, és összegének a Csoportszervező számláján történő elhelyezése
 • Egyenlegszámla befagyasztása (a vizsgálat lezárásáig, vagy a bíróság jogerős döntéséig)
 • Azonos IP címről érkező Regisztráció visszautasítása
 • Büntető feljelentés megtétele

12. Játékok


A Csoportszervező által kínált játékvariációk a Játékok menüpont alatt érhetőek el. (Ez a menüpont a bal menü fölötti, lottójátékok logójára kattintva is elérhető.)

 

A lottóhúzás adatai (játékhét, dátum, nyerőszámok, találatokhoz rendelt nyeremények) a Szerencsejáték Zrt. oldaláról a húzást követően automatikusan frissülnek.

 

A variáció neve fantázianév, amely utalhat a variáció valamely tulajdonságára.

 

Játékvariációból részesedés vásárlása


Játékban kizárólag az a Felhasználó vehet részt, aki saját személyes, valós adatainak megfelelően hiánytalanul és pontosan kitöltötte a Regisztrációs Űrlapot, regisztrációját aktiválta, és számláját feltöltötte legalább a vásárolni kívánt Játékvariáció arányos részének ellenértékével megegyező összeggel.

 

Két típusú játék található meg a portálon:

 

 • Fix helyes, ahol a Csoportszervező állapítja meg, hogy az egyes variációkba mennyi játékos vehet részt.
 • Dinamikus, ahol annyi játékos vesz részt, amennyi a lezárásig elkelt. Ebben a játékban egy több ezer szelvényes variáció első n számú tippsorát játsszuk meg, ahol n, a lezárásig megvásárolt helyek száma.

Az „állapot” oszlopban az adott variáció státusza látható. A „Szabad” megjelölésű Játékvariációk a még be nem telt részesedés erejéig megvásárolhatók. A „Betelt” megjelölésű Játékvariációk 100 %-os mértékben megvásárlásra kerültek, azokból a Felhasználó részesedést vásárolni már nem tud. A Dinamikus típusú játékból mindaddig lehet részesedést vásárolni, amíg azt a Csoportszervező le nem zárja.

 

A „vásárlási egység” oszlopban a legkisebb vásárolható egység ellenértéke van feltüntetve, amely tartalmazza a szelvények árát, és a bruttó szervezési és adminisztrációs díjat is.

 

Az összes játékfajta variációs adatlapja megtekinthető. A táblázatos és szöveges részben minden, a variációra jellemző adat és információ megtalálható (név, játékmezők száma, megjátszandó számok mennyisége, értéke, minimum vásárolható részesedés, telítettség; az egyhibás variáció jelentése, az adott variáció találati esélyei, stb).

 

A „Játszom” gombra kattintva egy játékmező nyílik le, ahol a kiválasztott számok egyesével bejelölhetők, vagy a Felhasználó véletlen számokat is megjelölhet, az ezt jelző gombra való kattintással. (Ez a lépés kimarad akkor, ha ún. fix számos a variáció, tehát ha a variációban megjátszandó számokat a Csoportszervező előre meghatározza, vagy a számítógép véletlen generátorára bízzuk.)

 

A rendszer a kiválasztott számokat táblázatosan eltárolja, és az adott konkrét Játékvariáció 100%-os részesedésének betelését követően a számokat a Felhasználók választási gyakoriságának megfelelően választja ki a rendszer. A megjátszandó számok mennyiségétől függően a leggyakrabban választott számok kerülnek megjátszásra az adott Játékvariációban.

 

A számok kijelölése után a Felhasználó az általa vásárolni kívánt részesedést kiválaszthatja a listából. Itt a Felhasználó számára mindig akkora mennyiség szerepel, amennyi még maximálisan megvásárolható. Ha a Felhasználó nagyobb részesedést kíván megvásárolni, mint amire elegendő fedezete van, a vásárlás nem jön létre, erről tájékoztató üzenet jelenik meg, és lehetősége van új mennyiséget választani.

 

Játékvariációból részesedés vásárlása az „OK” gomb megnyomásával történik. A „OK” gomb megnyomásával a Felhasználó az általa megjelölt Játékvariációból részesedést vásárol. Az „OK” gomb megnyomását követően a Felhasználónak a vásárlástól elállni nincs joga. A Játékvariációból vásárolt részesedés nem visszavonható tranzakció.

 

Az „OK” gomb megnyomása után a tranzakció befejeződik, és a Felhasználó tárolt egyenlegéből az ellenérték levonásra kerül, egyidejűleg a Játékvariáció adatlapja minden információval együtt megjelenik a “személyes oldal/játékaim” menüpont alatt. Az automatikus rendszerüzenet ekkor kerül elküldésre a vásárlásról.

 

Bármely Játékvariációból részesedés vásárlása csak abban az esetben jöhet létre a regisztrált Felhasználó esetében, ha Egyenlegszámláján rendelkezik legalább akkora összeggel, amekkora az ellenértéket fedezi, akár forintban, akár Bónuszkupon formájában fizetett be. Játékvariációból részesedés vásárlása esetén a Felhasználó minden esetben először a rendelkezésére álló Bónuszkupont használja fel. Ha a Bónuszkupon mennyisége kevesebb, mint a vásárolni kívánt részesedés ellenértéke, úgy a kupon értéke levonásra kerül, majd a hiányzó összeget a Felhasználó Egyenlegszámlájáról vonja le a rendszer.

 

A Felhasználó számára megküldött e-mailek a következők: 1. e-mail: részt vásárolt, 2. e-mail: a variáció betelt, játékba került, és a húzás időpontja. 3. e-mail: nyereményértesítő. Mindezek az információk kiolvashatók a „Menü/Személyes oldal” menüpontjai alatt is.

 

A „telítettség oszlop”-ban feltüntetett érték az eladott részesedéseket jelöli. Azt követően, hogy ez a szám eléri a teljes telítettséget, erre a konkrét Játékvariációra már nem lehet jelentkezni. A Dinamikus játék esetében ez az oszlop nem értelmezhető, ezért itt mindig csak a „dinamikus” felirat található.

 

A Felhasználó által vásárolt Játékvariáció kizárólag akkor kerül feladásra, ha a teljes Játékvariáció teljes egészében, 100%-ban megvásárlásra került, illetve Dinamikus játék esetében, ha azt a Csoportszervező lezárta.

 

Minden lezárt (100%-ban megvásárolt) Játékvariációt a Csoportszervező a Szerencsejáték Zrt. által tartott – lehetőség szerinti soron következő – lottósorsoláson felad úgy, hogy azok a játékba kerüljenek. Amennyiben a játék megtelik, de a Csoportszervező nem zárja le, és nem küld róla e-mail értesítést, akkor valamilyen elháríthatatlan ok miatt (idő, vagy technikai gond) nem tudott a variáció játékba kerülni. Ilyenkor a variáció szelvényei a soron következő húzáson kerülnek játékra.

 

A lottósorsoláson részt vevő Játékvariációkról a Csoportszervező képrögzítéses eljárással „PDF” formátumban szkennert képet tesz közzé. A megjátszott szelvények vonalkódja és azonosítószáma eltorzításra kerül az esetleges visszaélések elkerülése végett.

 

A Felhasználók nem láthatják egymás játékait. A Játékvariációból részt vásárolt Felhasználók az adott Játékvariáció állapotáról automatikus e-mail üzenetben tájékoztatást kapnak.

 

13. Teszt játék


Bármely regisztrált Felhasználó a “Teszt játék” elnevezésű szolgáltatás igénybe vételével a valódi variációk működését figyelheti meg. A Teszt játék, a hetes (Skandináv) lottóra fejlesztett, 23 számot kombináló egy hibás variációt modellezi, de a tippsorokat nem a hetes lottó tárgyheti húzásának eredményével, hanem egy – az éppen akkor játszott – teszt játékhoz kapcsolódó véletlen szám generálásával előállított „imitált” húzással kerül összevetésre. Az aktuális játék eredménye a 4, 5, 6 és 7 találatot elért szelvények mellé rendelt, előre meghatározott virtuális nyeremények összegéből áll. A napi 3 lehetőség közül a legnagyobb „nyereményt” elért variáció kerül a toplista napi eredményének mezőjébe. Az adott héten produkált legjobb eredmény alapján helyezi a rendszer a Felhasználót a heti toplistára.

 

A toplistához alkalomszerűen a Csoportszervező nyereményeket rendelhet, az éppen aktuális promóciós ajánlat feltételi szerint.

 

14. Részvétel a játékokban


A Csoportszervező csoportba szervez Felhasználókat a Szerencsejáték Zrt. által megrendezett hivatalos nyereménysorsolásra, az Ötöslottó, a Hatoslottó, valamint a Skandináv lottó játékára, továbbá ezen nyereménysorsolásokon való eredményes részvétel érdekében számítógépes variációkat (Játékvariációk) készít a csoportoknak.

 

A jelen ÁSZF szabályozza a Játékvariációkban való részvételt, a Felhasználók egymáshoz való viszonyát, az egyes Felhasználók és csoportok Csoportszervezőhöz való viszonyát, valamint a szelvények feladására megbízott(ak) és a Felhasználók közötti viszonyt. Az adott Játékvariációból részt vásárolt Felhasználók között nem jön létre jogviszony. Minden Felhasználó a Csoportszervezővel áll jogviszonyban.

 

Csoportszervező a lezárt és 100%-ban megvásárolt Játékvariáció feladására megbízást ad egy természetes személynek, aki a Játékvariáció feladásakor az adott Játékvariációt megjátszó Felhasználók nevében és helyett jár el.

 

A nyeremények tekintetében a Felhasználó a Megbízottal áll jogviszonyban. A Megbízott a Csoportszervező által átadott adatok alapján látja el feladatát. A Megbízott – büntetőjogi és polgári jogi felelőssége teljes tudatában – mint a Csoportszervező által megbízott természetes személy gondoskodik a feladásra kerülő Játékvariáció alapján kitöltött szelvények nevezéséről a legközelebbi sorsolásra.

 

A lottószelvények feladását követően a Megbízott a megjátszott szelvényeket átadja a Csoportszervező részére, megőrzés céljából. A Csoportszervező felel a feladott szelvények biztonságos őrzéséért, és felel azok kiadásáért a Megbízott részére. Amennyiben a megjátszott szelvények után nyeremény(ek) felvételére kerül sor, a Csoportszervező átadja a nyertes szelvényeket a Megbízott részére, amely nyereménnyel a Megbízott köteles elszámolni.

 

A Megbízott az általa felvett nyereményt teljes egészében átadja a Csoportszervező részére, aki gondoskodik az összegnek a Felhasználók Egyenlegszámláján történő elhelyezéséről.

 

Fentieken túlmenően, amennyiben a Felhasználó Egyenlegszámláján 2 évet meghaladóan is mutatkozik fel nem használt credit, azzal az alábbiak szerint kell elszámolni:

Játékszervező a 2 éve fel nem használt crediteket saját döntése alapján olyan játékba küldheti, ahol a legkisebb vásárlási egység 1.- Ft.

Játékszervező kizárja a felelősségét, ha Felhasználó bármely okból - üzletpolitikai vagy adminisztrációs hiba következtében – kifolyólag nem kerül automatikusan a meghirdetett játékba.

 

15. Befizetés az Egyenlegszámlára, kifizetés az Egyenlegszámláról:


A Felhasználó az Egyenlegszámláját bármikor feltöltheti. A felhasználható egyenlegről a Portálfelületen keresztül kaphat információt a Felhasználó. A „jelenlegi egyenleg” az Egyenlegszámláján nyilvántartott egyenleget mutatja. A „Bónuszkupon egyenleg” a promóciók során szervezett, játékra használható, de készpénzre nem váltható egyenleget közli.

 

A Felhasználó táblázatos formában, dátum szerint rendezve megtekintheti egyenlegszámlájának számlatörténetét. Zölddel a jóváírt (befizetés, bónusz, nyeremény), pirossal a terhelt (kifizetés, játékrészesedés-vásárlás, téves egyenleg korrekció) pénzmozgások vannak kiemelve. A variációkból vásárolt negatívként feltüntetett sorok, illetve a variációkból jóváírt nyereménysorok kattinthatóak, és az adott variáció adatlapjára mutatnak. A befizetés oldal innen is elérhető, a jobb felső sarokban látható „befizetés” gombra kattintva.

 

16. Az Egyenlegszámla feltöltése (Befizetés)


személyes Befizető Azonosító egy minden felhasználó számára a regisztrációkor egyedileg automatikusan generált kód. Ez alapján kerülnek azonosításra a befizetések, ezért befizetéskor minden esetben közleményként ezt a kódot kell megadni. Ha befizetéskor a közlemény rovatban nem szerepel a Befizető Azonosító, a jóváírás elmarad mindaddig, amíg erre irányuló reklamáció nem érkezik. A reklamáció kivizsgálása minden esetben adategyeztetéssel kezdődik, felhasználva minden olyan adatot és információt, amelynek segítségével kétséget kizáró módon bizonyítható a befizető és a reklamáló azonossága. (Átutalás esetén: számlaszám, pontos összeg, regisztrációs adatok. Banki befizetés esetén: befizetés dátuma, időpontja, pontos összeg, regisztrációs adatok). A Sikeres beazonosítást és adategyeztetést követően a befizetett összeg azonnal jóváírásra kerül.

 

(A Csoportszervező a rendelkezésre álló adatok birtokában mindent megtesz, hogy kiderítse a befizető kilétét.)

 

Jelenleg négy elérhető módja van az egyenlegfeltöltésnek:

 • Barion
 • Átutalás
 • Banki készpénz befizetés
 • Postai csekk

A Barionnal történő fizetés esetén a program elnavigálja a Barion oldalára és ott bejelentkezés után lehet fizetni, vagy az előre feltöltött Barion egyenlegéből, vagy a bankkártya adatainak megadása után közvetlenül bankkártyával.

 

Bővebb tájékoztatást és útmutatást a Barion fiók létrehozásához itt talál.

 

A Barion rendszeren keresztül a Személyes menü / Befizetés oldalon található csomagok megvásárlására van lehetőség.

 

Átutalás és banki befizetés esetén közleményként a befizető azonosító feltétlenül szükséges, postai befizetés esetén, e-mailen keresztül kell igényelni a csekket, a teljes név, befizető azonosító, és pontos összeg közlése mellett.

 

A felhasználói egyenleg átutalás, postai és OTP befizetés esetén bármilyen összeggel feltölthető, és a feltöltött összeg tetszőlegesen Felhasználható. Az Egyenlegszámlán nyilvántartott pénz után a Felhasználót kamat nem illeti meg.

 

A Csoportszervező az Egyenlegszámla kezelése körében történő elszámolásánál nem alkalmaz kerekítést.

 

17. Kifizetés az Egyenlegszámláról (Kifizetés)


A Felhasználó akkor kérhet kifizetést bankszámlára, ha a Felhasználó által az Egyenlegszámlájáról kifizetni kért – és kifizethető – pénzösszeg eléri legalább a 300.- Ft azaz háromszáz forintnak megfelelő összeget. A Felhasználó átutalással összeghatár nélkül jogosult kizárólag magyarországi bankszámlára kifizetést kérni. A kifizetés költsége a felhasználót terheli, ami 0,5%, minimum 300.-, maximum 30.000.- forint. A kifizetés költsége a kifizetendő összegen felül a Felhasználó számlájáról levonásra kerül.

A Felhasználó postai úton kérhet kifizetést, ha az Egyenlegszámlájáról kifizetni kért – és kifizethető – pénzösszeg 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint alatti.

 

Kifizetés csak akkora értékben kezdeményezhető, amekkora összeg a szükséges költségeket is beleértve a számlán rendelkezésre áll. Bónuszkreditek kifizetése nem kezdeményezhető.

 

Kifizetés bármely Magyarországon vezetett bankszámlára, illetve magyarországi postacímre kérhető. A kifizetéshez szükséges adatok a “kifizetés” oldalon és az „adatmódosítás” oldalon egyaránt megadhatóak. A legutoljára választott kifizetéshez kapcsolódó adatot a rendszer tárolja, következő tranzakciókor felkínálja.

 

Az igényelt kifizetés mindaddig visszavonható, amíg a státusza: “függőben”.

 

A Felhasználó által a Portálfelületen kezelt, Egyenlegszámlája terhére a Felhasználó saját bankszámlájára történő kifizetést a Csoportszervező a Felhasználó erre irányuló igényének beérkezését követő 3 banki napon belül teljesíti.

 

18. A Felhasználó hozzájárulása az Üzemeltetés költségeihez:


A Felhasználót esetlegesen megillető Bónuszkupon összegét a Csoportszervező legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jóváírja a Felhasználó Egyenlegszámláján. A Bónuszkupon egy virtuális kedvezmény, melynek összege az Elkülönített bankszámlán nem jelenik meg.

 

Amennyiben a Felhasználó a Regisztrációját megszünteti, az őt esetlegesen illető esedékes Bónuszkupon összegére nem jogosult, annak esedékes összegét teljes egészében elveszíti.

 

A Felhasználó a Számláján nyilvántartott egyenlegen túlmenően semmiféle egyéb követelést nem támaszthat a Csoportszervező irányába.

 

A Felhasználót alkalmi jelleggel különféle Bónuszok illethetik meg, amelyekről az Üzemeltető saját hatáskörén belül dönt. Mivel ezek ajándéknak minősülnek, ezekkel kapcsolatban a Felhasználó előzetesen is lemond a reklamáció jogáról.

 

Minden egyes Játékvariáció vásárlásakor a „vásárlási egység” oszlopban a legkisebb vásárolható, százalékban kifejezett egység ellenértéke van feltüntetve, amely tartalmazza 76,336%-ban a szelvények árát, és 23,664%-ában szervezési és adminisztrációs díjat.

 

A Csoportszervező havidíjat nem számol fel.

 

19. Az egyes Felhasználók és csoportok Csoportszervezőhöz való viszonya, valamint a megbízott(ak) és a Felhasználók viszonya:


A lezárt és 100%-ban megvásárolt Játékvariáció feladására irányuló megbízást a Csoportszervező adja meg a Megbízottnak. A Játékvariációban részesedéssel bíró Felhasználók együttesen és külön-külön, kizárólag a Csoportszervezővel állnak jogviszonyban. A Felhasználók a Megbízottal kizárólag a nyeremények tekintetében állnak jogviszonyban.

 

A Csoportszervező az általa nyújtott szolgáltatásról számlát állít ki (minden 100%-ban megvásárolt, és ténylegesen fel is adott Játékvariáció alapul vételével) a Játékvariációban részes Felhasználók összessége, mint csoport felé.

 

20. Egyenleg kifizetése, nyeremények kifizetése, nagy összegű nyeremények kifizetése


Csoportszervező rendszeres tájékoztatást ad a nyeremények kifizetésének állásáról. A kapcsolat felvételére minden esetben írásban, e-mail útján kerül sor.

 

Csoportszervező fenntartja a jogot arra nézve, hogy az Egyenlegszámláról való kifizetést megelőzően a Felhasználó személyazonosságát ellenőrizze.

 

Az a Felhasználó, aki a Regisztrációja során valótlan adatokat adott meg, emiatt az Egyenlegszámlájára általa befizetett összegből meglévő pénzösszeg számára visszajuttatásra kerül, kizárólag arra a bankszámlára, illetve postai címre kaphatja vissza a pénzt, ahonnan az ténylegesen jóváírásra került. Amennyiben a visszaküldött pénz bármilyen okból visszaérkezik, azt a Csoportszervező az elkülönített számlán tartja nyilván.

 

21. A nyeremények jóváírása


Kisnyeremények esetében a nyeremények jóváírása a Felhasználók egyenlegszámláján az automatikus ellenőrzést követően azonnal megtörténik. A nagynyeremények jóváírására csak azt követően kerül sor, hogy a Szerencsejáték Zrt. a leadott nyereményigénylés alapján a nyeremény összegét ténylegesen átutalta.

22.1. Számhúzó pályázaton való részvétel eredményeként elért nyeremények szétosztásának szabályai:


A Csoportszervező a játékba küldött szelvényekkel rendszeresen pályáz számhúzó-jelöltnek. Eredményes pályázás esetén a Csoportszervező által megbízott természetes személy fog megjelenni a televíziós műsorban a szelvény birtokosaként, mint számhúzó-jelölt, és esetleg számhúzó. A számhúzó-jelöltet illetve az esetleges számhúzót megillető minden nyeremény a Játékvariációban részes Felhasználókat illeti meg, annak arányában, ahogyan részt vettek az érintett szelvény feladásához kapcsolódó játékban. A nyeremény Felhasználót megillető, arányos része jóváírásra kerül a Felhasználó Egyenlegszámláján.

 

22.2. Tárgynyeremények és egyéb pénznyeremények szétosztásának szabályai:


Az egyes Játékvariációkban részes Felhasználók játékához kapcsolódóan elért mindennemű nyeremény maradéktalanul felosztásra kerül a Játékvariációban részes Felhasználók között.

 

A nyeremény a Játékvariációban részes Felhasználókat illeti meg, annak arányában, amilyen százalékban részt vettek az érintett szelvény feladásához kapcsolódó játékban.

 

A nyeremény felosztásról a Csoportszervező gondoskodik. Pénznyeremény esetén a nyeremény – Felhasználót megillető arányos része – jóváírásra kerül a Felhasználó Egyenlegszámláján.

 

Tárgynyeremény esetén a tárgynyeremény értékesítésre kerül, a nyeremény jellemzőihez igazodó ésszerű időn belül, az elérhető legmagasabb eladási áron. Csoportszervező nyilvános hirdetési felületek, honlapok és hirdetési újságok igénybe vétele, illetve saját honlapja útján gondoskodik az elérhető legmagasabb eladási ár kialkudásáról. Az eladási ár kialkudását követően, de még a tárgynyeremény tényleges adásvételét megelőzően a Játékvariációban részes Felhasználók értesítést kapnak arról, hogy elővásárlási jogukkal 8 naptári napon belül élhetnek. Amennyiben egyidejűleg több Felhasználó is élni kíván elővásárlási jogával, úgy közülük az a Felhasználó lesz jogosult tárgynyeremény tárgyának megvásárlására, aki a (leg)magasabb vételárat vállalja megfizetni. Az adásvételi szerződés megkötését követően az (értékesítési költségek levonásával korrigált) összegnek a Felhasználót megillető, arányos része jóváírásra kerül a Felhasználó Egyenlegszámláján.

 

22. Szavatosság:


A Csoportszervező szavatosságot vállal azért, hogy

 

a) A Csoportszervező olyan informatikai rendszert működtet, amely a jelen ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan betartását teszi lehetővé.

 

b) A Felhasználó Számláján nyilvántartott egyenleget a tényleges ki- és befizetéseknek megfelelően folyamatosan frissíti, és azt a valósággal egyezően tartja nyilván.

 

c) A Játékvariációk feladására kizárólag hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személy(ek) kapnak megbízást.

 

d) A Játékvariációból részt vásárolt Felhasználók az általuk megjátszott Játékvariáció állapotáról automatikus e-mail üzenetben pontos tájékoztatást kapnak.

 

e) A nyeremények felvételére a lehető legrövidebb időn belül sor kerül azzal, hogy a nyeremények felvételére kizárólag a Szerencsejáték Zrt. szabályzatában meghatározott határidők betartásával kerül sor, különös tekintettel a nagynyeremények kifizetésének szabályozására.

 

f) A nyeremények maradéktalan kifizetésére a Csoportszervező képviselői, ügyvezetői büntetőjogi felelősséget vállalnak.

 

A Csoportszervező nem vállal szavatosságot a világháló-portálszolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

 

A Csoportszervező a világháló-portálszolgáltatást a mindenkor kialakított aktuális formájában biztosítja a Felhasználók számára, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Felhasználó által támasztott egyedi, illetve személyesen kialakított követelményeknek, céloknak és/vagy elvárásoknak. A Csoportszervező a világháló-portálszolgáltatást és a Felhasználók által vásárolt Játékvariációk feladását biztosítja, nem garantálja azonban a Játékvariációk eredményességét.

 

23. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) módosítása:


Jelen ÁSZF megállapodási ajánlatot jelentenek addig, amíg a Felhasználó által történő kifejezett elfogadással hatályos szerződéssé válik a Csoportszervező és a Felhasználó között. Jelen ÁSZF kizárnak a Csoportszervező és a Felhasználó között bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt.

 

A Csoportszervezőnek jogában áll, hogy a jelen ÁSZF-et – kizárólag a jövőre esedékes feltételekkel – módosítsa, azonban köteles azt a Csoportszervező a tervezett módosítást megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal, a jelen szerződés közzétételével azonos helyen és módon közzétenni, és erről a Felhasználókat a Portálfelületen közzétett felhívással értesíti.

 

Amennyiben a Felhasználó a Csoportszervező által nyújtott szolgáltatást a megváltozott ÁSZF közzétételét követően, és azok hatályba lépésének ellenére továbbra is igénybe veszi, azzal a Csoportszervező jogosult, a megváltozott ÁSZF-et elfogadottnak tekinteni.

 

Amennyiben a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, jogában áll a regisztrációját törölni. Ha a Felhasználó a Portálfelületen közzétett felhívást azért nem ismerte meg, mert a Portálfelületre 7 (hét) napot meghaladó időtartamban nem lépett be, a Csoportszervező nem felel azért, hogy a Felhasználó a tervezett módosítást nem ismerte meg, azonban a Felhasználónak jogában áll a regisztrációját törölni, a vele történő pénzügyi elszámolás mellett.

 

24. Adatkezelés


A Regisztráció során a Felhasználó által teljesített adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, amelyet elfogadni nem tudó Felhasználó Regisztrációja nem valósul meg, amennyiben a Regisztrációhoz szükséges adatokat hiánytalanul nem adja meg. A regisztrációs adatok a regisztrált Felhasználó által kezdeményezett törlésig maradnak a rendszerben. A Felhasználó adtainak törlése nem érinti a törölt Felhasználó adatainak jogszabályban előírt kezelését, különös tekintettel a számviteli fegyelem betartása körében megismert, illetve kezelt adatokra. Ezek az adatok a jogszabályban előírt határidő elteltét követően kerülnek selejtezésre.

 

Ha a Felhasználó a Regisztrációja során valótlan adatokat adott meg, és ennek ténye az Üzemeltető tudomására jut, a Csoportszervező a kötelezettségeit megsértő Felhasználóval szemben alkalmazható szankciók alkalmazására jogosult azzal, hogy a hamis adatokat megadó Felhasználó csak az Egyenlegszámlájára általa befizetett összegből meglévő pénzösszegre jogosult, és a Nyeremény(ek)ből származó Bevételére nem jogosult.

 

A regisztrált adatokhoz a Csoportszervező rendszergazdája, illetve a nyilvános adatokhoz (felhasználói név megjelenése pl. a Fórum menüpontban) minden regisztrált Felhasználó hozzáférhet. A nyilvános adatok körét a Regisztráció alkalmával a Felhasználó megkülönböztetve rögzíti.

 

A Felhasználó a Regisztrációval egyidejűleg az ÁSZF megismerését követő jóváhagyó gomb megnyomásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Csoportszervező bármilyen reklám- és információs anyagokat küldjön a Felhasználónak bármely értesítési módon, és ebből a célból a Felhasználó által a Regisztrációkor megadott, valamint a Csoportszervező és a Felhasználó között elektronikus kapcsolat során a Csoportszervező tudomására jutott adatait a Regisztráció törlésétől számított további 180 napig kezelje.

 

A Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárulása önkéntes, és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Csoportszervező pedig tudomásul veszi, hogy a Felhasználó a megadott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül postai úton vagy elektronikus levél formájában visszavonhatja a Regisztrációjának egyidejű törlése mellett.

 

Nem nyilvános személyes adatokat harmadik személyeknek a Csoportszervező nem adja át, ide nem értve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokat, amelyekre csak jogszabályban meghatározott, és rendkívüli esetekben kerülhet sor.

 

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Csoportszervező által üzemeltetett Portálfelület az abban található összes Csoportjátékkal, adattal illetve aktuálisan regisztrált Felhasználókkal, mint termék kerüljön továbbértékesítésre, azzal, hogy a Csoportszervező jogutódja is fenntartja a rendszer működésének a folyamatosságát, valamint a hatályos ÁSZF szerint jár el.

 

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Csoportszervező (Lottómilliomos.hu Kft.) a Játékvariációban részes Felhasználók által elért csoportos nyereményekről összesített adatokat, illetve statisztikákat hozzon nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatalra, elsődlegesen reklámtevékenység keretében kerül sor, melynek célja a Lottómilliomos.hu Kft. tevékenységének népszerűsítése. A Felhasználók személyes adatai semmilyen formában nem kerülnek nyilvánosságra.

 

A Csoportszervező nem felel a Felhasználó által a Portálfelületen elhelyezett (feltöltött) bárminemű tartalomért, ideértve a Fórum menüpontban tett bejegyzéseket is. A Csoportszervező jogosult a bejegyzéseket folyamatosan figyelemmel kísérni, és az általa bármilyen okból a törvénytelennek, erkölcstelennek vagy üzletpolitikailag kifogásolhatónak minősített bejegyzéseket minden további értesítés és indoklás nélkül törölni.

 

A Portálfelületen véleménynyilvánítási szabadságát minden Felhasználó csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

 

A Portálfelületen más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak – ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is – emberi méltóságának, jó hírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése szigorúan tilos.

 

A regisztrált Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Csoportszervező a Felhasználók által önként megadott adatokat feldolgozza, és törvény által meghatározott, feldolgozott adatformában az oldal fejlesztési céljainak figyelembe vétele mellett felhasználja.

 

Az adatok a Csoportszervező szerverén tárolódnak. A Csoportszervező nem felel azért, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (elektronikus támadás esetén).

 

25. Információbiztonság


A Csoportszervező rendszeres adatmentést alkalmaz. Amennyiben a portál működését nem kívánt vagy nem várt egyedi vagy sorozatos információbiztonsági események zavarják, amelyek nagy valószínűséggel veszélyeztetik a portál működését, és fenyegetik az információbiztonságot, akkor is az eseményt megelőző utolsó időszakot lehet figyelembe venni az adatmentés alapján.

 

Amennyiben a portált hackertámadás éri, és a Felhasználók felhasználó neveit, illetve jelszavait megszerzik, úgy az összes Egyenlegszámla azonnali hatállyal lezárásra kerül. Ezt követően a Csoportszervező a rendelkezésére álló adatmentés alapján a kifizetéseket megelőzően meggyőződik a Felhasználók személyazonosságáról.

 

26. Felelősség:


A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Csoportszervező felelősséget nem vállal.

 

Mivel a Csoportszervező a Weboldalon keresztül igénybe vehető Szolgáltatást mindig az éppen aktuális állapotában, online formában nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Csoportszervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Csoportszervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért, és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 

A Weboldal a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett weboldalról átvett online tartalmat is tartalmaz. Amennyiben a Csoportszervező tudomást szerez arról, hogy az általa átvett/linkelt oldal vagy az átvétel/linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket, illetve átvett tartalmat haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Csoportszervező az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

A Csoportszervező kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal, vagy másként okozott vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

 

27. Egyebek:


A www.lottomilliomos.hu oldalon működtetett internetes portál megjelenéséhez tartozó, a Csoportszervező által beépített, feltüntetett és megjelenített védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.lottomilliomos.hu oldalon megjelennek, a Csoportszervező szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg a Csoportszervező kifejezett, előzetes, írásos engedélye nélkül.

 

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Csoportszervező jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Csoportszervező jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

 

28. Irányadó jog, jogviták:


A Csoportszervező, mint adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

A Csoportszervező adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere a 2011. évi CXII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. na