Adatvédelmi Nyilatkozat

A Lottómilliomos.hu KFT regisztrációkor kizárólag azokat az adatokat kéri el a felhasználóitól, amikre a szolgáltatás igénybevételéhez, és a pontos beazonosításhoz szükség van. Ezeket az adatokat a szerződéses kapcsolat bizonyíthatósága és a felhasználó pontos beazonosítása végett tárolja.

 

Amennyiben felhasználó kéri az adatok törlését, azt a Lottómilliomos.hu KFT a lehető legrövidebb időn belül törli. A törlésnek akadálya lehet, ha felhasználónak aktív játéka, vagy ha pozitív egyenlege van a számláján. Ebben az esetben az adatok törlésére a játék lezárását, illetve az egyenleg kiutalását követően kerülhet sor. Azokat az adatokat, amiket jogszabály megőrizni rendel a Lottómilliomos.hu KFT nem törli, de ebben az esetben csak a jogszabályban előírt célokra használja.

 

A Lottómilliomos.hu KFT a felhasználó adatait harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelent, ha saját reklámkampányához külső marketingcéget vesz igénybe. Ez esetben a Lottómilliomos.hu KFT kiköti, hogy a személyes adatokat harmadik fél nem tárolhatja, saját céljaira nem használhatja, illetve külső személynek át nem adhatja.

 

A Lottómilliomos.hu KFT jogosult a felhasználó adatait reklám célra felasználni.

 

A Lottómilliomos.hu KFT az adatok illegális eltulajdonításából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor minden ésszerű, és tőle elvárható módon köteles az adatok biztonságát megőrizni.

 

Adatkezeléskor az Adatvédelmi törvény szerint járunk el.